CARA ISLAM

Istinja’ dan Tata Caranya

Posted on

Istinja

Istinja’ yaitu membersihkan atau bersuci setelah buang air kecil ataupun besar. Istinja’ hukumnya wajib, jika seseorang setelah membuang air kecil tidak beristinja’ lalu mengambil wudhu dan melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak sah karna dibadan dan pakaian yang dia kenakan terdapat najis

Hati-hatilah dengan perkara istinja’ ini karna dapat mengakibatkan siksa kubur, sebagaimana sabda nabi : 

 اَنَّهُ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّبِقَيْنِ فَقَالَ : اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ, اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيْمَةِ وَاَمَّاالْاَخِرُ فَكَانَ لاَيَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ ـ رواه البخارى ومسلم

Artinya : “Sesungguhnya Nabi saw melalui dua buah kuburan, kemudian beliau bersabda: Sesungguhnya kedua orang yang berada dalam kubur itu sedang disiksa. Adapun salah seorang dari keduanya sedang disiksa karena mengadu-ngadu orang, sedangkan yang satunya sedang disiksa karena tidak menyucikan kencingnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Istinja’ dengan batu

Selain dengan air,  juga bisa menggunakan batu walaupun sedang berada ditempat yang banyak airnya  seperti di tepi sungai .

Syarat beristinja’ dengan batu :

  • Wajib tiga kali usapan. Jika belum bersih dengan 3 kali usapan, maka boleh menambah usapan lagi. disunahkan menambah usapan dengan bilangan ganjil seperti 5, 7, 9 dan seterusnya
  • Najis atau tempat yang terkena najis belum kering
  • Tidak berpindah tempat ketika buang hajat

Istinja’ dengan tisu

Tisu merupakan benda yang bisa digunakan untuk beristinja’. Dalam bahasa fiqh dinamakan “istijmar” yaitu istinja’ menggunakan benda lain selain air dan batu.

Meskipun menggunakan tissu diperbolehkan untuk beristinja’ namun para ulama mengatakan jika beristinja’ dengan air adalah yang lebih utama.

Adab buang air
  1. Tidak ditempat terbuka
  2. Tidak membawa atau membaca alqur’an
  3. Tidak buang air pada air yang menggenang
  4. Tidak bercakap-cakap
  5. Tidak menghadap kiblat

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *